Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, İkinci Bölüm-Tezli Yüksek
Lisans Programı, Madde 6-(3)'de yer alan "Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili
derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir"
hükmü kapsamında, dört yarıyıl sonunda kredili derslerini (zorunlu
dersleri dahil) tamamlayan ancak seminer vermeyen, 2018-2019 öğretim yılı güz yarıyılında kayıt
yenileme yapan tezli yüksek lisans öğrencileri, ilgili yarıyıl sonu olan 15.02.2019 tarihine kadar
seminer vererek başarılı olmaları halinde öğrenimlerine devam edebileceklerdir. Aksi takdirde
Yönetmeliğin ilgili maddesi kapsamında işlem yapılması gerekli olacaktır.


egeduyuru@mail.ege.edu.tr
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tel: 3314
Ziyaretçi Sayısı 17324 Aktif Ziyaretçi Sayısı 1