Enstitümüz Yeni Tez Yazım Kılavuzu Üniversitemiz Senatosu' nun 11/12/2018 tarih ve 19/4 sayılıkararı ile kabul edilmiştir.Şubat 2019 ve sonrasında savunma sınavına girecek öğrencilerin,tezlerini enstitümüz web sayfasında ilan edilen (  https://fenbilimleri.ege.edu.tr/h-3741/yeni_tez_yazim_kilavuzu.html ) ve ekte yer alan yeni tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlamaları gerekmektedir.


egeduyuru@mail.ege.edu.tr
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tel: 3314
Ziyaretçi Sayısı 17394 Aktif Ziyaretçi Sayısı 1