T.C.

   EGE ÜNİVERSİTESİ

Genel Sekreterlik

 

 

 

 

SAYI     :B.30.2.EGE.0.00.70.00.02/                                                                                                               Bornova / İZMİR

KONU  : Başvuru Ücretleri Hakkında                                                                                                                          23.03.2006                         

 

REKTÖRLÜK YÜKSEK MAKAMINA

4982 Sayılı Bilgi edinme Hakkı Kanununun 10.maddesinde, kurum ve kuruluşların erişimine olanak sağladıkları bilgi ve belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilecekleri hükmüne yer verilmiş, 24.04.2004 tarih ve 2445 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 31.10.2005 tarih ve 2005/9585 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişen 22.maddesinin 1.fıkrasında ise, kurum ve kuruluşlarca uygulanacak bilgiye erişim ücret tarifesinin Maliye Bakanlığı’nca tespit edileceği belirtilmiştir, Bu hükümler çerçevesinde, belirlenen “Bilgi ve Belgeye Erişim Ücret Tarifesi” ne göre; Ücret talep edilmesine karar verilmesi halinde, belirlenecek ücret; bilgi veya belgelere erişimin gerektirdiği inceleme, araştırma, yazma, tarama, kopyalama, postalama ve diğer maliyet unsurları ve sair giderlerle orantılı olacağı ve maliyet tutarını aşmayacağı; ancak, erişimine imkan sağlanan yazılı ve basılı bilgi veya belgelerin ilk on sayfası için, postalama maliyeti dahil herhangi bir ücret alınmayacağı belirtilmiştir. İlk on sayfasından sonraki her sayfa için, talebe göre: siyah-beyaz yazma, tarama ve kopyalamada sayfa başına 50 Yeni Kuruş; renkli yazma, tarama ve kopyalamada sayfa başına 100 Yeni Kuruş ücret tahsil edilecektir.

 

 E.Ü.Rektörlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bilgi Edinme Biriminde “Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği” nin 24.03.2006 tarihinden itibaren uygulanması hususunu tensiplerinize arz ederim.

 

 

        Cihangir SOYGÜL        

                                                              Genel Sekreter

 

 

 

 

 

……/……2005

UYGUNDUR.

Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR

Rektör