Konu
Etkinliin Ad
Duyuru Balang Tarihi
Dzenlenme Yeri
Gnderen Birim
Grntle
ALITAY ?Radyasyondan Korunma Uzman Eitimi altay? altay 2019-01-03
E Fen Fakltesi Konferans Salonu
Rektrlk-Bilgi lem Daire Bakanl

egeduyuru@mail.ege.edu.tr
Bilgi lem Daire Bakanl Tel: 3314
Ziyareti Says 1006 Aktif Ziyareti Says 1