Konu
Etkinliin Ad
Duyuru Balang Tarihi
Dzenlenme Yeri
Gnderen Birim
Grntle
PANEL ?zmir Kent Ortamnda Halk Oyunlar Cemiyetlerinin Kurulu Sreci? 21 Mart 2019 SAAT: 18.00-19.30 Panel/altay 2019-03-18
Devlet Trk Musikisi Konservatuvar
Rektrlk-Halkla likiler ube Mdrl

egeduyuru@mail.ege.edu.tr
Bilgi lem Daire Bakanl Tel: 3314
Ziyareti Says 1127 Aktif Ziyareti Says 1