Konu
Etkinliin Ad
Duyuru Balang Tarihi
Dzenlenme Yeri
Gnderen Birim
Grntle
ETKNLK E 40. Kltr, Sanat ve Spor enlii Kapsamnda ?Sala Dair Minder Sohbetleri? Genel 2019-04-24
E Hemirelik Fakltesi Bahesi
Rektrlk-Bilgi lem Daire Bakanl

egeduyuru@mail.ege.edu.tr
Bilgi lem Daire Bakanl Tel: 3314
Ziyareti Says 3210 Aktif Ziyareti Says 1