Konu
Etkinliin Ad
Duyuru Balang Tarihi
Dzenlenme Yeri
Gnderen Birim
Grntle
Sosyal Medya Uzmanl Sertifika Program Eitim 2019-06-14
E letiim Fakltesi Bilgisayar Laboratuvar
Rektrlk-Halkla likiler ube Mdrl

egeduyuru@mail.ege.edu.tr
Bilgi lem Daire Bakanl Tel: 3314
Ziyareti Says 2769 Aktif Ziyareti Says 1