Konu
Etkinliin Ad
Duyuru Balang Tarihi
Dzenlenme Yeri
Gnderen Birim
Grntle
Geleneksel Bez Bebek Atlyesi Eitim 2019-06-21
E Etnografya Mzesi
Rektrlk-Halkla likiler ube Mdrl

egeduyuru@mail.ege.edu.tr
Bilgi lem Daire Bakanl Tel: 3314
Ziyareti Says 2715 Aktif Ziyareti Says 1