Konu
Etkinliin Ad
Duyuru Balang Tarihi
Dzenlenme Yeri
Gnderen Birim
Grntle
Endstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma Kursu Kurs 2019-07-02
E Nkleer Bilimler Enstits
Rektrlk-Halkla likiler ube Mdrl

egeduyuru@mail.ege.edu.tr
Bilgi lem Daire Bakanl Tel: 3314
Ziyareti Says 2909 Aktif Ziyareti Says 1