Konu
Türü
Başlangıç Tarihi
Düzenlenme Yeri
Gönderen Birim
Görüntüle
Biyoaktif Camlar: Doku Mühendisliğindeki Önemi ve Uygulamaları Seminer/Söyleşi 05-12-2022
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü Yer: Microsoft Teams kısa link - https://bit.ly/3UvPIXI
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Wnt/β-katenin Sinyal İletiminin Plazma Membranındaki Düzenleyici Mekanizmalarının Sağlıkta ve Hastalıkta Karşılaştırmalı Analizi Seminer/Söyleşi 29-11-2022
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü Yer: Microsoft Teams kısa link - https://bit.ly/3UfhUhi
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Mikroalgal Biyoteknoloji - Laboratuvardan Ürüne Panel/Çalıştay 15-11-2022
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, 35100 Bornova, İzmir
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Sağlık Uygulamalarına Yönelik Yenilikçi Taşınabilir Elektrokimyasal Biyosensör Sistemlerinin Geliştirilmesi Seminer/Söyleşi 07-11-2022
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü Yer: Microsoft Teams kısa link - https://bit.ly/3WBIeol
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Genomun görünmeyen yüzü: Tekrarlı DNA Seminer/Söyleşi 03-11-2022
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü Yer: Microsoft Teams kısa link - https://bit.ly/3zvFoHA
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Micro- and Nano-scale Technologies in Health and Beyond Seminer/Söyleşi 25-10-2022
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü Yer: Microsoft Teams kısa link - https://bit.ly/3F9Cwna
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
İyonik Sıvılar, Makine Öğrenmesi ve Polimer Araştırmaları Seminer/Söyleşi 20-06-2022
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü Yer: Microsoft Teams kısa link - https://bit.ly/3xBfh09
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Moleküler Dinamik Simülasyonları ve Mutlak Bağlanma Entalpisi Hesaplamaları Seminer/Söyleşi 14-06-2022
Düzenleyen: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü Yer: Microsoft Teams kısa link - https://bit.ly/3twj4e2
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Allosterik Ligand Bağlanması Üzerine Hesaplamalı Yaklaşımlar Seminer/Söyleşi 06-06-2022
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü Yer: Microsoft Teams kısa link - https://bit.ly/3MkjHhi
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Nanotoksikoloji: Nano Boyutta Mega Problemler Seminer/Söyleşi 23-05-2022
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü Yer: Microsoft Teams kısa link - https://bit.ly/3PBUP7u
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Mezenkimal Stromal Hücre Kökenli Ekstraselüler Veziküllerin İşlevsel Karakterizasyonu Seminer/Söyleşi 10-05-2022
Tarih: 12.05.2022 Saat: 12:15 - 13:15 Düzenleyen: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü Yer: Microsoft Teams kısa link -
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Kanserde Myeloid Kökenli Hücreler: Biyobelirteçler ve Fonksiyonel Paradigma Seminer/Söyleşi 11-04-2022
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü Yer: Microsoft Teams kısa link - https://bit.ly/3E3CWcf
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Endemik Cephalaria Türlerinden İzole Edilen Aşı Adjuvan Potansiyeline Sahip Saponinler Seminer/Söyleşi 04-04-2022
Tarih: 07.04.2022 Saat: 12:15 - 13:15
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Transkriptomiks Yaklaşımla Apoptozda Rol Oynayan Kodlamayan RNA'ların İrdelenmesi Seminer/Söyleşi 28-03-2022
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü Yer: Microsoft Teams kısa link - https://bit.ly/3JSX4QI
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Tanı ve Tedavide Aptamerler Seminer/Söyleşi 21-03-2022
Tarih: 24.03.2022 Saat: 12:15 - 13:15 Düzenleyen: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü Yer: Microsoft Teams kısa link -
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Yeni Nesil Transdermal Terapotikler: Mikroiğne Aracılı İlaç Salım Sistemleri Seminer/Söyleşi 14-03-2022
Düzenleyen: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü Yer: Microsoft Teams kısa link - https://bit.ly/3CN6Jpf
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Translasyonel Tıpta Doku Mühendisliğinin Yeri: in vitro Hastalık Modelleri Seminer/Söyleşi 10-03-2022
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü Yer: Microsoft Teams kısa link - https://bit.ly/3vAo0A3
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Yerli Aşı Turkovac Aşısındaki Rolümüz ve Neler Yaptık? Seminer/Söyleşi 26-01-2022
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü Yer: Microsoft Teams kısa link - https://bit.ly/3fHlgIa
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
EEF1A1 Deacetylation Enables Transcriptional Activation of Remyelination Seminer/Söyleşi 17-01-2022
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü Yer: Microsoft Teams kısa link - https://bit.ly/3KhUNyZ
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Kanserde Makrofaj Polarizasyonu Seminer/Söyleşi 10-01-2022
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü Yer: Microsoft Teams kısa link - https://bit.ly/3qXimUY
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Amfetamin Tipi Uyuşturucu Maddelerin Elektrokimyasal ve Kemiluminesans(ECL) Yöntemler ile Tayini Seminer/Söyleşi 03-01-2022
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü Yer: Microsoft Teams kısa link - https://bit.ly/3qBFE2z
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Mikroakışkan Cihazlarda Biyobelirteçlerin Hassas Algılanması Seminer/Söyleşi 20-12-2021
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü Yer: Microsoft Teams kısa link - https://bit.ly/30zWNAF
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Musilajın Oluşum Mekanizmaları, Önlenmesi ve Bertaraf Yöntemleri Seminer/Söyleşi 14-12-2021
Düzenleyen: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü Yer: Microsoft Teams kısa link - https://bit.ly/3lUb4zE
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Mikroakışkan Çip Teknolojisiyle Böbrek Taşı Oluşumu ve İnhibe Edilmesi Seminer/Söyleşi 06-12-2021
Düzenleyen: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü Yer: Microsoft Teams kısa link - https://bit.ly/3ryMyaS
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Towards Biomedical and Pharmaceutical Applications via Polymer Chemistry: A Versatile Tool for Self-Designing Properties Seminer/Söyleşi 30-11-2021
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü Yer: Microsoft Teams kısa link - https://bit.ly/3cSVNdb
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Ülkemizde Apiterapi Amaçlı Arı Zehri Üretim Potansiyeli Seminer/Söyleşi 08-11-2021
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü Yer: Microsoft Teams - Kısa link: https://bit.ly/3bXErM9
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Fosfat Cam Elyaf ile Yapılandırılmış Hidrojellerin Geliştirilmesi ve Sinir Doku Mühendisliğinde Kullanımı Seminer/Söyleşi 02-11-2021
Yer: BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ 2021-2022 GÜZ DÖNEMİ SEMİNERLERİ Microsoft Teams - Kısa link: https://bit.ly/3Evkbh1
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Venom Toksinlerinin Biyoteknolojik ve Biyomühendislik Alanındaki Uygulamaları Seminer/Söyleşi 22-10-2021
Biyomühendislik Online- https://tinyurl.com/t5yau3ew
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Mikroalgler Küresel Isınmaya Çözüm Olabilir Mi Seminer/Söyleşi 20-10-2021
Biyomühendislik Online-https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWJlMGI4MWUtZGVkMy00NTZkLWE2M2UtN2YyNDNh
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Vefat Genel 06-09-2020
EÜ Rektörlüğü EÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Kuş Kaynaklı Influenza Virüslerinin Pandemi Potansiyeli Seminer/Söyleşi 09-03-2020
12 Mart 2020 Saat: 10.45 Biyomühendislik Konferans Salonu
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Arı Ürünleri ve Apiterapi Seminer/Söyleşi 03-03-2020
EÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Konferans Salonu
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Vasküler Endotel Büyüme Faktörü (VEGF)’nün Rekombinant Olarak Üretilmesi Saflaştırılması ve Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması Seminer/Söyleşi 24-02-2020
EÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Konferans Salonu
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Tek Kullanımlık Elektrotlar ve Biyosensörlerde Uygulama Startejileri Seminer/Söyleşi 23-12-2019
EÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Konferans Salonu
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Yapay Zeka ve Etkileri-Prof. Dr. Aybars UĞUR Seminer/Söyleşi 12-12-2019
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ - KONFERANS 19 Aralık 2019-13.00-14.00
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Kanserde Makrofaj Polarizasyonu Seminer/Söyleşi 02-12-2019
EÜBiyomühendislik Bölümü Konferans Salonu-05.12.2019-13:00
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Biyobenzer Sistemler ve 3B Hücresel Modeller Seminer/Söyleşi 25-11-2019
28 Kasım Perşembe Biyomühendislik Bölümü Konferans Salonu-13.00-14.00
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Translasyonel Tıp - Fırsatlar Seminer/Söyleşi 11-11-2019
21 Kasım 2019 Perşembe 13.00-14.00- Biyomühendislik Konferans Salonu
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Organ Bazında Kök Hücresel Tedavi Modelleri Seminer/Söyleşi 28-10-2019
E.Ü. Biyomühendislik Bölümü Konferans Salonu, 7 Kasım 2019, 13.00-14.00
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Moleküler Bitki Patojen İlişkileri İçerisinde Patojenin Biyolojik Saati ile Regülasyonu Seminer/Söyleşi 22-10-2019
E.Ü. Biyomühendislik Bölümü Konferans Salonu, 24 Ekim 2019, 13.00-14.00
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Moleküler Bitki Patojen İlişkileri İçerisinde Patojenin Biyolojik Saati ile Regülasyonu Seminer/Söyleşi 15-10-2019
Biyomühendislik Bölümü Konferans Salonu
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik
Kalite Sistemeleri (GMP, GLP, ISO9001, ISO17025) Sertifikasyon Eğitimi Eğitim 09-10-2019
Ege Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü, Konferans Salonu
Mühendislik Fakültesi-Biyomühendislik

egeduyuru@mail.ege.edu.tr
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tel: 3314
Ziyaretçi Sayısı 7711 Aktif Ziyaretçi Sayısı 1