Tüm dünya ile beraber ülkemizde, “Yeil Kampüs” uygulamalar hzla yaygnlamaktadr. Çevreye duyarl, enerji tasarrufu yöntemlerini iyi kullanan, kalknmaya katkda bulunan kampüsler oluturulmas hedefiyle yola çkan bu uygulamalar, üniversitemiz tarafndan da hayata geçirilmektedir. Bu çerçevede, Ege Üniversitesi’nin Yeil Kampüs temas çerçevesinde Güzel Sanatlar, Tasarm ve Mimarlk Fakültesi;  Salk Kültür ve Spor Daire Bakanl ve Ege Üniversitesi Fotoraf Topluluu (EFOT) ibirlii ile “Fotoraf ve Ksa Film  Yarmas” düzenlemektedir. Yarmaya son bavuru 8 Ekim 2018 tarihidir.

Yarma, Ege Üniversitesi örencilerinin katlmna yöneliktir ve “Yeil Kampüs” uygulamalarna bakn içermektedir. “Yeil Kampüs” temasn örencilerimizin gözünden görmek, üniversitemizin görsel belleine katkda bulunmak amacn tamaktadr.

 egeduyuru@mail.ege.edu.tr
Bilgi lem Daire Bakanl Tel: 3314
Ziyareti Says 3441 Aktif Ziyareti Says 1