Ege Üniversitesi (EÜ) Eitim Fakültesi Tarafndan 2018-2019 Eitim-Öretim Yl Aralk 2018-Mays 2019 Döneminde Mezuniyet Durumunda Olan Örenciler ve Mezunlar çin Açlacak Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika Program (PFESP) Ön Kayt Bavuru Süreç ve lemlerine likin Açklama

Yükseköretim Yürütme Kurulu’nun 18.11.2015 tarihli toplantsnda alm olduu Karara istinaden EÜ Senatosu’nun 22.10.2018 tarih ve 17/2 sayl Karar uyarnca, 2018-2019 Eitim-Öretim Yl Aralk 2018-Mays 2019 Döneminde Eitim Fakültesi tarafndan açlacak PFESP’ye mezun durumunda olan örenciler ve mezunlar için 600 kontenjan ayrlmtr. 

Duyurunun devam için tklaynz.

 

 


egeduyuru@mail.ege.edu.tr
Bilgi lem Daire Bakanl Tel: 3314
Ziyareti Says 1014 Aktif Ziyareti Says 1