Ege Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii, kinci Bölüm-Tezli Yüksek
Lisans Program, Madde 6-(3)'de yer alan "Dört yaryl sonunda öretim plannda yer alan kredili
derslerini ve seminer dersini baaryla tamamlayamayan örencinin programdan iliii kesilir"
hükmü kapsamnda, dört yaryl sonunda kredili derslerini (zorunlu
dersleri dahil) tamamlayan ancak seminer vermeyen, 2018-2019 öretim yl güz yarylnda kayt
yenileme yapan tezli yüksek lisans örencileri, ilgili yaryl sonu olan 15.02.2019 tarihine kadar
seminer vererek baarl olmalar halinde örenimlerine devam edebileceklerdir. Aksi takdirde
Yönetmeliin ilgili maddesi kapsamnda ilem yaplmas gerekli olacaktr.


egeduyuru@mail.ege.edu.tr
Bilgi lem Daire Bakanl Tel: 3314
Ziyareti Says 3347 Aktif Ziyareti Says 1