14. LOOPEGE LSANSÜSTÜ ÖRENCLERE YÖNELK ORYANTASYON PROGRAMI (20-22 ubat 2019)

Üniversitemizin en önemli amaçlarndan biri lisansüstü örencilerimizin aratrma süreçlerini etkin bir ekilde yürütmeleri ve proje sonuçlarn gerek akademik gerekse giriimcilik alanlarnda en iyi ekilde deerlendirmelerini salamaktr. Bu hedef çerçevesinde EÜ EBLTEM-TTO ve EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü ibirlii ile lisansüstü örencilerin tez çalmas sürecini ve bundan sonraki aratrma hayatn kolaylatracak ve destekleyecek bir ‘Lisansüstü Oryantasyon Program’ düünülmütür. lki 2012-2013 eitim-öretim dönemi güz ve bahar yaryllarnda Biyomühendislik Bölümü tarafndan kendi lisansüstü örencilerine yönelik olarak düzenlenen Oryantasyon Program, gerek içerik gerekse ders says bakmndan geniletilerek Üniversite düzeyine tanmtr.

14. Oryantasyon Program 20-22 ubat 2019 tarihlerinde, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Konferans Salonu’ nda gerçekletirilecek olup, Fen Bilimleri Enstitüsüne bal tüm Anabilim Dallarna (Fen Bilimleri, Ziraat Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Su Ürünleri, Disiplinleraras Anabilim Dallar) kaytl örencilere istee bal olarak yaplacaktr. Bu uygulama, Lisansüstü Programlarna 2018-2019 eitim-öretim yl bahar döneminde kaydolmu örenciler (Biyomühendislik ve Biyoteknoloji Anabilim Dal örencileri için zorunludur) ile halen kaytl ve eitimlerini sürdürmekte olan örenciler için gerçekletirilecektir.

Kayt için: https://tr.surveymonkey.com/r/Loopege14

Program için tklaynz.


egeduyuru@mail.ege.edu.tr
Bilgi lem Daire Bakanl Tel: 3314
Ziyareti Says 3476 Aktif Ziyareti Says 1