Enstitümüz Yeni Tez Yazm Klavuzu Üniversitemiz Senatosu' nun 11/12/2018 tarih ve 19/4 saylkarar ile kabul edilmitir.ubat 2019 ve sonrasnda savunma snavna girecek örencilerin,tezlerini enstitümüz web sayfasnda ilan edilen (  https://fenbilimleri.ege.edu.tr/h-3741/yeni_tez_yazim_kilavuzu.html ) ve ekte yer alan yeni tez yazm klavuzuna uygun olarak hazrlamalar gerekmektedir.


egeduyuru@mail.ege.edu.tr
Bilgi lem Daire Bakanl Tel: 3314
Ziyareti Says 3490 Aktif Ziyareti Says 1