7143 sayl Kanunun Uygulama lkelerinin 8. Maddesinde yer alan "Anadal lisans programndan mezun olan ancak, çift anadal ve yandal programlarndan iliii kesilen örencilerin madde kapsamndan yararlanamayaca" hükmüne yönelik yürütmeyi durdurma kararna istinaden Yükseköretim Yürütme Kurulunca söz konusu hükmün ilemden kaldrlmasna ve bu çerçevede;

 

Devam için tklaynz


egeduyuru@mail.ege.edu.tr
Bilgi lem Daire Bakanl Tel: 3314
Ziyareti Says 942 Aktif Ziyareti Says 1