7143 sayılı Kanunun Uygulama İlkelerinin 8. Maddesinde yer alan "Anadal lisans programından mezun olan ancak, çift anadal ve yandal programlarından ilişiği kesilen öğrencilerin madde kapsamından yararlanamayacağı" hükmüne yönelik yürütmeyi durdurma kararına istinaden Yükseköğretim Yürütme Kurulunca söz konusu hükmün işlemden kaldırılmasına ve bu çerçevede;

 

Devamı için tıklayınız


egeduyuru@mail.ege.edu.tr
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tel: 3314
Ziyaretçi Sayısı 4502 Aktif Ziyaretçi Sayısı 1