EGE ÜNVERSTES

ERASMUS+ ÖRENM HAREKETLL  FAALYET

2019-2020 DÖNEM BAVURULARI

ERASMUS + ÖRENM HAREKETLLNN KAPSAMI

 

Erasmus+ Örenim Hareketlilii faaliyeti, Yükseköretim Erasmus Beyannamesi ve Yükseköretim kurumunun var olan kurumlar aras anlamalar çerçevesinde gerçekletirilir. Faaliyet, yükseköretim kurumunda kaytl örencinin, öreniminin bir bölümünü kurumlar aras anlama ile ortak olunan yurtdndaki yükseköretim kurumunda gerçekletirmesinden ibarettir. 

Devam için tklaynz...

EKLER:

- 2019-2020 Sözleme Dönemi Yükseköretim Kurumlar çin El Kitab

- Yabanc Dil Edeerlik Tablosu

- 2019/2020 Engelli Örenci Ek Hibe Talep Formu

- 2019/2020 Erasmus+ Örenim Hareketlilii Kurumlar aras Anlamalar Listesi

- 2019/2020 Erasmus+ Örenim Hareketlilii Tahmini Bütçe ve Kontenjan Dalm Tablosu

- Erasmus Koordinatör Listesi

 


egeduyuru@mail.ege.edu.tr
Bilgi lem Daire Bakanl Tel: 3314
Ziyareti Says 999 Aktif Ziyareti Says 1