BLM HAFTASI ETKNL 10. KEZ EGE ÜNVERSTES KAMPÜSÜ’NDE!

 

25-26 Nisan 2019 tarihlerinde Ege Üniversitesi Kampüsü’nde düzenlenecek olan “10.Bilim Haftas” etkinliinde çocuklar bilimle buluacak…

2006-2007 ve 2008 yllarnda düzenlenen “Avrupa Bilim Elence Geceleri” gibi gençlere yönelik etkinliklerin baars ve youn talep görmesi üzerine Üniversitemizde ilki 2009 ylnda düzenlenen; bilimi özellikle ilköretim çandaki çocuklara sevdirmek ve bilimsel yaklam benimsemi genç nesiller yetitirmenin önemini vurgulamak amac tayan EÜ Bilim Haftas’nda, bilim insanlar ile örenciler; deneyler, bilimsel sergiler, sunumlar, üniversite içi gezilerle bir araya gelerek, Üniversitemizin farkl birimlerinin çocuklara ve gençlere tantlmas hedefleniyor.

EÜ Salk, Kültür ve Spor Daire Bakanl Otopark Alan’ nda yer alan Üniversite birimlerinin standlar iki gün boyunca ziyaretçiler tarafndan gezilebilecek.

Ayrntlar: www.bilimhaftasi.ege.edu.tr


egeduyuru@mail.ege.edu.tr
Bilgi lem Daire Bakanl Tel: 3314
Ziyareti Says 947 Aktif Ziyareti Says 1