ETM

“Stop Motion Animasyon Film Atölyesi”

7-12 ya aralndaki çocuklara yönelik

Detayl bilgi ve bavuru için lütfen aadaki linki tklaynz:

https://egecem.ege.edu.tr/tr-9034/stop_motion_animasyon_film_atolyesi.html

YER                    : EÜ Güzel Sanatlar, Tasarm ve Mimarlk Fakültesi Dekanl

KURS TARH     : 24-28 Haziran 2019
KOORDNATÖR
 : Prof.Dr. Alev Fato PARSA / Ar.Gör. Elçin AKÇORA AS
DÜZENLEYEN  
  : EÜ Çocuk Eitimi Uygulama ve Aratrma Merkezi


egeduyuru@mail.ege.edu.tr
Bilgi lem Daire Bakanl Tel: 3314
Ziyareti Says 2758 Aktif Ziyareti Says 1