ETM

“Dijital Okuryazarlk”

9-14 ya aralndaki gençler ve ebeveynlerine yönelik

Detayl bilgi ve bavuru için lütfen aadaki linki tklaynz:

https://egecem.ege.edu.tr/tr-9033/dijital_okuryazarlik.html

YER                     : EÜ Güzel Sanatlar, Tasarm ve Mimarlk Fakültesi Dekanl

ETM TARH   26 Haziran 2019
KOORDNATÖR
  : Prof.Dr. Alev Fato PARSA / Ar.Gör. Elçin AKÇORA AS
DÜZENLEYEN   
  : EÜ Çocuk Eitimi Uygulama ve Aratrma Merkezi


egeduyuru@mail.ege.edu.tr
Bilgi lem Daire Bakanl Tel: 3314
Ziyareti Says 2761 Aktif Ziyareti Says 1