Üniversitemizde 2019 YKS Milli Sporcu Yerleştirme sonucu eğitim görmeye hak kazanan adaylar, kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak 07-11 Ekim 2019 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bizzat gelerek kayıtlarını yaptıracaklardır.

 

ÜNİVERSİTEMİZE KESİN KAYIT YAPTIRMAK ÜZERE GELECEK OLAN ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

*   Kesin kayıt zamanı, adayın bizzat kendisi gelerek kayıt yaptırabilir, ancak noterden vekaletname getirildiği takdirde bir başkası adayın yerine de kayıt yaptırabilir.

 

*   Eksik kayıt belgesiyle yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve kayıt yapılmayacaktır.

 

 

KESİN KAYIT İÇİN GETİRİLMESİ ZORUNLU BELGELER

 

  * Lise diplomanın aslı  ya da yeni tarihli Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz) görülmek suretiyle fotokopisi.  

 

   *  Nüfus Cüzdanının Fotokopisi (Aslı görülmek suretiyle fotokopisi alınacaktır.)

                                                                                       

    *    3 adet 4,5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

 

*   Askerlik Durum Belgesi (1999 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden yeni tarihli olarak alınacak olup, daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu belge istenmeyecektir.) ( E Devlet’ten alınan askerlik durum belgeleri de kabul edilecektir.)

 

   *   Tam teşekküllü heyet raporu  (Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi

Hastanelerinden almaları gerekmektedir)

 

   *    2019- YKS Milli Sporcular Yerleştirme Sonuç Belgesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


egeduyuru@mail.ege.edu.tr
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tel: 3314
Ziyaretçi Sayısı 4937 Aktif Ziyaretçi Sayısı 1