19 Aralk 2018 Tarihine ait GNLK DUYURULAR
Konu
Etkinliin Ad
Giri Tarihi
Dzenlenme Yeri
Gnderen Birim
Grntle
SEMNER ?Biyomalzemelerin Laboratuvardan Klinie Aktarm Sreci: BONEGRAFT?, 29 Aralk 2018 SAAT: 13.15 Seminer 2019-02-14
E Mhendislik Fakltesi Biyomhendislik Blm Konferans Salonu
Rektrlk-Bilgi lem Daire Bakanl
ERASMUS+ PERSONEL ETM ALMA HAREKETLL FAALYET 2017-2018 DNEM BAVURULARI Acil Duyurular 2019-02-14
renci leri Daire Bakanl
Rektrlk-renci leri Daire Bakanl
7143 SAYILI AF KANUNUNDAN YARARLANMAK ZERE NVERSTEMZE BAVURACAKLARIN DKKATNE Acil Duyurular 2019-02-14
ODB
Rektrlk-renci leri Daire Bakanl
Ege niversitesi Tp Fakltesi Muhittin Erel Amfisi'nde dzenlenecek olan ORAL MUKOZA HASTALIKLARI SEMPOZYUMU Sempozyum 2019-02-14
Muhittin Erel Amfisi
Tp Fakltesi-Dekanlk
SEMPOZYUM ?3. Ege Endokrin Hastalklar ve Genetik Sempozyumu?, 7-9 Mart 2019 Sempozyum 2019-02-14
Hilton - zmir
Rektrlk-Bilgi lem Daire Bakanl
E OCUK ETM VE ARATIRMA MERKEZ (EGEEM) 2018-2019 SMESTRE ETMLER Eitim 2019-02-14
Ege niversitesi ocuk Eitimi ve Aratrma Merkezi (EGEEM)
Rektrlk-Bilgi lem Daire Bakanl
ETKNLK Yabanc Dil renme ve retme Yolculuunda Paylamlar ?2. Dil Atlyeleri? Eitim 2019-02-14
E Yabanc Diller Yksekokulu
Rektrlk-Bilgi lem Daire Bakanl
Mezunlarla likiler, Baar ve Kariyer Planlama Ofisinin Baar ve Kariyer Eitimleri Eitim 2019-02-14
Ege niversitesi
Rektrlk-Bilgi lem Daire Bakanl
ETM ?Salk Bakanl Onayl Sertifikal lk Yardm Eitimi? 9 ? 10 Ocak 2019 Genel 2019-02-14
E Hemirelik Fakltesi lk Yardm Eitim Merkezi
Rektrlk-Halkla likiler ube Mdrl
SEMPOZYUM ?Acil Durum Sempozyumu? 22 Aralk 2018 Genel 2019-02-14
E Su rnleri Fakltesi Binbir Gda Konferans Salonu
Rektrlk-Halkla likiler ube Mdrl
Ege niversitesi Spor Bilimleri Fakltesi Salkl Yaam Salonu Genel 2019-02-14
Ege niversitesi Spor Bilimleri Fakltesi
Rektrlk-Bilgi lem Daire Bakanl
SEMNER ?Trkiye?nin lk Antarktika Seferi? 19 Aralk 2018 Genel 2019-02-14
Fen Fakltesi Konferans Salonu (A Blok)
Rektrlk-Halkla likiler ube Mdrl
E Atatrk Kltr Merkezi Aylk Program Genel 2019-02-14
Atatrk Kltr Merkezi
Rektrlk-Halkla likiler ube Mdrl
ETM ?Salk Bakanl Onayl Sertifikal lk Yardm Eitimi? 22 ? 23 Aralk 2018 Genel 2019-02-14
E Hemirelik Fakltesi lk Yardm Eitim Merkezi
Rektrlk-Halkla likiler ube Mdrl
HEYKEL SERGS ?Melekler, Masallar ve Mazeretler? Melek AHAN 26 Kasm 2018 - 29 Aralk 2018 Genel 2019-02-14
E Atatrk Kltr Merkezi Sanat Galerisi
Rektrlk-Bilgi lem Daire Bakanl
Eitim Fakltesi Tarafndan 2018-2019 Eitim-retim Yl Aralk 2018-Mays 2019 Dneminde Mezuniyet Durumunda Olan renciler ve Mezunlar in Alacak Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifika Program (PFESP) n Kayt Bavuru Sre ve lemleri Genel 2019-02-14
Eitim Fakltesi
Eitim Fakltesi-Dekanlk
Ege niversitesi Hayvan Haklar Topluluu letiim Kanallar Gncellendi! Genel 2019-02-14
Ege niversitesi
Rektrlk-Salk Kltr ve Spor Daire Bakanl

egeduyuru@mail.ege.edu.tr
Bilgi lem Daire Bakanl Tel: 3314
Ziyareti Says 3172 Aktif Ziyareti Says 1