20 Ekim 2017 Tarihine ait GNLK DUYURULAR
Konu
Etkinliin Ad
Giri Tarihi
Dzenlenme Yeri
Gnderen Birim
Grntle
SEMNER ve KONGRE ?14. Uluslararas zmir Tekstil ve Hazr Giyim Sempozyumu (IITAS 2017)? ve ?3. Medikal Tekstiller Kongresi (EGEMEDITEX 2017)?, 26-28 Ekim 2017, Perembe SAAT: 09.30 Seminer 2019-02-14
Altn Yunus Resort & Termal Hotel eme, zmir
Rektrlk-Bilgi lem Daire Bakanl
SEMNER ?Glmsemenin Bys?, 25 Ekim 2017, aramba SAAT: 11.45 Seminer 2019-02-14
E Ziraat Fakltesi, D Blok Prof. Dr. Feyzi NDER Konferans Salonu
Rektrlk-Bilgi lem Daire Bakanl
Uygulamal Meme Kanseri Farkndal Seminer 2019-02-14
E Kanserle Sava Aratrma Uygulama Merkezi
Rektrlk-Basn ve Halkla likiler ube Mdrl
XV Ege Diyabet Gnleri 18 Kasm 2017 Acil Duyurular 2019-02-14
Ege niversitesi Tp Fakltesi Muhittin Erel Amfisi Bornova-ZMR
Tp Fakltesi
KONGRE ?IV. INTERNATIONAL LEATHER ENGINEERING CONGRESS? ?Innovative Aspects for Leather Industry?, 19 ? 20 Ekim 2017 Kongre 2019-02-14
Kaya zmir Thermal & Convention, zmir
Rektrlk-Bilgi lem Daire Bakanl
ALITAY ?3 Boyutlu Biyoarayzler ve Biyoteraptikler?, 26-27 Ekim 2017 (Perembe- Cuma) SAAT: 09.30-17.30 altay 2019-02-14
E Mhendislik Fakltesi, Biyomhendislik Blm Konferans Salonu (2.Kat)
Rektrlk-Bilgi lem Daire Bakanl
Retrospektif Resim Sergisi Genel 2019-02-14
E Kanserle Sava Aratrma Uygulama Merkezi
Rektrlk-Basn ve Halkla likiler ube Mdrl

egeduyuru@mail.ege.edu.tr
Bilgi lem Daire Bakanl Tel: 3314
Ziyareti Says 3171 Aktif Ziyareti Says 1