100/2000 YÖK DOKTORA BURSU KAPSAMINDA 2018/2019 GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN ALANLARDA DOKTORA ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR.

2018-2019 GÜZ DÖNEMİ 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU  KONTENJAN VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

 

İlgili Enstitü

Alan

Anabilim Dalı

Toplam  kontenjan

Fen ve Mühendislik Bilimleri

 Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler

Deri Mühendisliği

7

*Kimya Mühendisliği

Tekstil Mühendisliği

Fen ve Mühendislik Bilimleri

Biyoenformatik - Biyoistatistik

Biyokimya

7

Biyomühendislik

Bilgisayar Mühendisliği

Biyoteknoloji

Kimya

Biyoloji

Sağlık Biyoinformatiği

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Fen ve Mühendislik Bilimleri

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji

8

Kimya

*Kimya Mühendisliği

Nükleer Bilimler

Farmasötik Teknoloji

Sağlık

Doğal ve Bitkisel Ürünler / Kozmetik Ürünler

Biyoteknoloji

8

*Kimya Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Tarla Bitkileri

Tıbbi Biyokimya

Farmasötik Teknoloji

Farmakoloji

Fen ve Mühendislik Bilimleri

Gıda Üretimi, İşleme ve Teknolojisi

Gıda Mühendisliği

8

Fen ve Mühendislik Bilimleri

Mikro ve Nanoteknoloji

Nükleer Bilimler

7

*Kimya Mühendisliği

Farmasötik Teknoloji

Sağlık

Moleküler Farmakoloji İlaç Araştırmaları

Kimya

9

Biyokimya

Farmasötik Kimya

Farmakoloji

Fen ve Mühendislik Bilimleri

Robotik, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

7

Bilgisayar Mühendisliği

Tarım Makinaları ve Teknolojisi Mühendisliği

Fen ve Mühendislik Bilimleri

Sürdürülebilir Tarım

Tarım Ekonomisi

8

Tarım Makinaları ve Teknolojisi Mühendisliği

Bahçe Bitkileri

Tarla Bitkileri

Sosyal Bilimler

Psikoloji

Psikoloji

10

Madde Bağımlılığı

 

*Eğitim dili İngilizcedir. YÖKDİL sınavı veya YDS’ den en az 70 puan veya ÜAK tarafından kabul edilen diğer sınavlardan birinden bu puana eş değer bir puan alan adaylar başvurabilirler.

 

100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında yukarıda listelenen alanlar için belirtilen sayıda doktora öğrencisi alınacaktır. Bu kapsamda eğitimine devam eden doktora öğrencilerine azami 4 yıl boyunca, bütünleşik doktora öğrencilerine 5 yıl boyunca yılda 12 ay  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirtilen miktarda burs ödemesi yapılacaktır. Belirtilen burslardan Doktora ders aşamasında olan öğrenciler de faydalanabilecektir.

Burs alacak öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam etmeleri gerekmektedir. Kayıt donduran öğrencilere bu süre zarfında burs ödemesi yapılmamaktadır. Ancak bu süre mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrencilerin bursluluk sürelerine eklenir. Adayların bu bursun yanı sıra öğrenim gördükleri süre içinde halen almakta oldukları veya ileride alacakları diğer burslar ve öğrenim kredileri de bu bursa ek olarak devam edecektir.

Detaylar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının,

http://www.yok.gov.tr/documents/31132506/37454066/100_2000_Usul_ve_Esaslar_2018.pdf sayfasında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul Ve Esaslarda” yer almaktadır.

Açıklanan 100/2000 YÖK Doktora Bursu için başvuruda bulunmak isteyen adayların Ege Üniversitesi 100/2000 Doktora Başvuru Formunu doldurduktan sonra 27.08.2018- 31.08.2018 tarihleri arasında gerekli belgeleri ilgili enstitüye teslim ederek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru evraklarını 31.08.2018 saat: 17:00’ ye kadar ilgili Enstitü (Fen Bilimleri /Sağlık Bilimleri/Sosyal Bilimler Enstitüsü) birimine teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

SINAV VE/VEYA MÜLAKAT TARİHLERİ 

3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak olan mülakatların saat ve yer bilgileri daha sonra ilan edilecektir.

 

KAZANAN ADAYLARIN KAYIT TARİHLERİ 

Kazanan öğrencilerin ilanı 07.09.2018  tarihinde ilgili Enstitü (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü) web sayfasında ilan edilecektir.

Burslarla ilgili detaylı bilgi yukarıdaki linkte bulunan usul ve esaslarda verilmektedir.

Kesin Kayıt Tarihleri:

Asıl listeden kayıt hakkı kazananlar:    10-11 Eylül 2018

Yedek listeden kayıt hakkı kazananlar:    13 Eylül  2018

Kayıtlar Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca yapılacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) Sağlık Bilimleri, Fen veya Mühendislik, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler alanlarında yüksek lisans (Bütünleşik doktora için lisans) derecesine sahip olmak.

c) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak programın başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.

d) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak

e) Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.

f) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 

 1. Ege Üniversitesi 100/2000 Doktora Başvuru Formu 
 2. ALES Sonuç Belgesi:
 • Doktora programı için ALES sayısal puan türünden en az 60 puan (Son 5 yıl içinde),
 • Bütünleşik Doktora programı için ALES sayısal puan türünden en az 80 puan (Son 5 yıl içinde) alınması koşulu aranır.
 1. İngilizce Yeterlik Belgesi;
 • Türkçe Eğitim Yapan Programlar için YÖKDİL sınavı veya YDS’den en az 55 puan (Son 5 yıl içinde),
 • Tamamen İngilizce Eğitim Yapan Programlar için YÖKDİL sınavı veya YDS’den en az 70 puan (Son 5 yıl içinde) veya eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puanlar muadili bir puan  (ilgili sınavın geçerlik süresi içinde) alınmış olmalı.
 1. Doktora programına başvuracak adaylar için Lisans ve yüksek lisans diploması (Aslı ve fotokopisi) veya resmi onaylı mezuniyet belgesi örneği (Tezsiz yüksek lisans programı mezunları için 6 Şubat 2013 tarihinden önce kayıtlanmış olmaları )
 • Bütünleşik doktora programına başvuracak adaylar için Lisans (Aslı ve fotokopisi) veya resmi onaylı mezuniyet belgesi örneği
 1. Doktora programına başvuracak adaylar için Resmi Onaylı Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti
 • Bütünleşik doktora programına başvuracak adaylar için Resmi Onaylı Lisans Transkripti (Bütünleşik doktora programına başvuracak adayların, lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden 3 veya es değeri bir not olması gerekir.)
 1. Halen doktora eğitimine devam eden öğrenciler için öğrenci belgesi ve doktora Transkripti
 2. Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği (TC Kimlik no belirtir)
 3. Kısa özgeçmiş ve var ise yayınlarının bir listesi
 4. İlgili alanda doktora yapma amaç ve hedefini açıklayan bir yazı
 5. Bir adet vesikalık fotoğraf
 6. SGK’dan alınacak hizmet döküm belgesi (Yeni tarihli olmalıdır)
 7. Adli Sicil Kaydı (Yeni tarihli olmalıdır)

 

DEĞERLENDİRME:

Değerlendirme jürisi, adayları sınava giriş belgesinde belirtilen tarih, saat ve yerde mülakata alarak, kullanılan her ölçme yöntemi için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapar. Yüksek Lisans dereceli doktora programlarına başvuran adaylarda; ALES puanının %50'si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i , bilim sınavının %25'i (bilim sınavı yazılı veya sözlü olarak yapılabilir) alınarak yerleştirme puanı hesaplanır. Lisans dereceli doktora programlarına başvuran adaylarda; ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i , bilim sınavının %25'i (bilim sınavı yazılı veya sözlü olarak yapılabilir) alınarak yerleştirme puanı hesaplanır. Mülakata girmeyen veya mülakat notu 60’ın altında olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır.  Yerleştirme puanı 65 ve üzerinde olan adaylar aldıkları puanlara göre en yüksekten başlayarak sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilirler.

 

 

 


egeduyuru@mail.ege.edu.tr
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tel: 3314
Ziyaretçi Sayısı 7479 Aktif Ziyaretçi Sayısı 1